Slot spot app h1>

Min app kobler ikke til min skala.

Din smarttelefon eller nettbrett og skalaen kommuniserer via Bluetooth-tilkobling. Pass pa at mobilenheten din har Bluetooth slatt pa, eller appen kan ikke fa data fra skalaen. For a sla pa Bluetooth, ga til innstillingene for mobilenheten og skyv Bluetooth-knappen til «pa». Du kan gjore dette for du apner appen. Hvis du glemmer, vil programmet minne deg om under oppsettet eller tilkoblingsprosessen. (Nar du har endret innstillingen, klikker du pa appen igjen, og appen tar deg tilbake til skjermen som du tidligere var.)

Skalaen ma v re pa (skjermen lyser opp) for a koble til. Ta fast pa skalaen med foten for a sla den pa. Nar appen er apen, trykker du pa CONNECT TO SCALE. Nar skjermdisplayet er tent, viser LCD-skjermen et blinkende Bluetooth-ikon for a vise at det forsoker a kommunisere med appen. Samtidig viser appen et Bluetooth-symbol omgitt av blinkende prikker mens du prover a koble til. Hvis din mobilenhet og skalaen ikke kobles til, ma du bare la skalavisningen ga av og prove igjen (sorg for at du klikker pa knappen «Koble til skala» pa appen).

Nar appen og skalaen er koblet til, ser du et stabilt Bluetooth-symbol pa skalaen sammen med et merke, og appen viser et Bluetooth-symbol og merker ogsa nederst pa siden. Na kan du ga pa skalaen! Sta stille mens skalaen tar malingene dine og viser dem i appen.

MERK – Du trenger ikke a koble skalaen manuelt til Bluetooth-innstillingene for smarttelefonen eller nettbrettet. Skalaen skal koble automatisk til enheten din hvis Bluetooth er slatt pa.

Hvis du bruker en Samsung Galaxy S6, kan noen brukere ha et problem med Bluetooth-tilkoblingen. Et vanlig middel er a fjerne Bluetooth-hurtigbufferen pa enheten. A gjore dette:

Ga til Innstillinger Ga til Apps Hit 3 dots meny & gt; Vis system Ga til Bluetooth Del Pek pa Lagring Slett data og Clear Cache Bluetooth-tilkobling bor v re bedre na. V r oppmerksom pa at dette vil slette dataene for alle enheter som telefonen tidligere har koblet sammen, slik at du ma parre dem alle igjen.

Min skala brukte til a koble til fint og na min skala og appen kobler ikke til.

Det finnes en rekke ting du kan prove:

Force avslutte appen og start den pa nytt: Pa en iOS-enhet dobbeltklikker du pa Hjem-knappen pa IOS og sveiper opp for a lukke den apne appen. Deretter trykker du pa appikonet for a apne det igjen. Pa en Android-enhet, tvinge avslutte instruksjoner varierer fra produsent, men vanligvis klikker du pa torget eller stakken med rektangler-knappen, og sveiper opp eller til siden pa appen.

Bytt batteriene: Avhengig av hvor ofte skalaen slas pa, kan batteriene v re svake. Dette bor bare gjelde hvis du har hatt skalaen din i minst et par maneder. Svake batterier har en vanskeligere tid a lage en BT-tilkobling. Prov a sette inn et nytt sett med 3 AAA-batterier (apne batteridoren pa baksiden av skalaen med en liten Philips-skrutrekker).

Bare Android: Fjern Bluetooth-hurtigbufferen (disse instruksjonene kan variere av produsent):

Ga til Innstillinger Ga til Apps Hit 3 dots meny & gt; Vis system Ga til Bluetooth Del Pek pa Lagring Slett data og Clear Cache Bluetooth-tilkobling bor v re bedre na. V r oppmerksom pa at dette vil slette dataene for alle enheter som telefonen tidligere har koblet sammen, slik at du ma parre dem alle igjen.

Ring oss pa 1-877-389-3970 eller email oss pa [email protected] Vi er glade for a hjelpe!

Jeg er en Weight Watchers-medlem, men vekten min synkroniseres ikke fra min skala til min Weight Watchers-konto (til min WW app).

Hvis du gir tillatelse til vektvaktere til a spore vekten din (si «Tillat» pa skjermen etter palogging, nar du registrerer deg, eller nar du logger deg ut av og deretter tilbake til appen), vil Vekturene registrere din vektinformasjon . Hver bruker kan se sin vekt og andre kroppsanalysedata pa var gratis WW Smart-skala tracker-app (laste ned iOS-versjonen her eller Android-versjonen her). Hvis du er en Weight Watchers-abonnent (med et betalt abonnement), vil du ogsa kunne se vektdata som skaleringen registrerer i kontoen din pa WW app. Men for at de to appene skal gjenkjenne at du er en WW-abonnent, ma du bruke det samme brukernavnet og passordet for bade din WW-konto og din skala-app-konto.

Jeg endret brukernavn og passord, na er dataene mine borte!

Appen gjenkjenner brukere etter brukernavn, ikke deres virkelige navn. Sa vurderer appen ditt gamle brukernavn som person A og det nye brukernavnet som person B. Dataene for hver vil bli holdt i separate kontoer. Hvis du onsker a overfore data, kan du gjore det manuelt: Ta og skriv ut skjermbilder av tidligere veier (trykk pa diagramikonet i overste hjorne av instrumentbrettskjermen) og skriv dataene manuelt inn i den nye kontoen.

Min romkamerat og jeg vil bruke samme skala, men vi har hver en annen enhet (2 brukere, 2 enheter, 1 skala)

Ikke noe problem. Opptil 9 personer kan bruke samme skala. Du gar gjennom det vanlige oppsettet pa skalaen og velger et brukernummer (si nummer 1). Nar du er ferdig med a veie deg selv, viser skalaen vekt- og kroppsanalysemalinger, og appen har registrert dem (velg «ferdig» eller «slett» pa skjermen som spor om du vil beholde malingene), den andre personen kan sette seg opp: de vil ogsa ga gjennom den vanlige oppsettprosessen pa appen, og nar det gjelder a velge et brukernummer, viser appen at brukernummer 1 er tatt, og bare gi dem muligheten til a sette seg opp som bruker 2, 3, etc.

Min ektefelle og jeg vil bruke samme skala, med samme iPad (2 brukere, 1 enhet, 1 skala). Hvordan setter vi oss pa skalaen?

Det er ikke nodvendig a programmere noe pa skalaen. Oppsettet er gjennom appen. Du ma KUN bare sette deg pa skalaen hvis du ikke har eller ikke vil bruke appen. Last ned iOS-versjonen her eller Android-versjonen her.

For a sette opp to brukere pa appen, hvis appen er pa samme enhet (det vil si ektemann og kone begge bruker samme iPad eller Android-enhet):

Forste person (si mannen) setter opp en konto via appen (bruk «registrering» for forste gang og «logg inn» for senere bruk) og velger et brukernummer.

Nar han er ferdig med a veie seg selv og appen har registrert sine malinger (velg «ferdig» eller «slett» pa skjermen som spor om du vil beholde malingene), logger han ut av appen og kona kan registrere seg selv og sa fa hennes malinger. Neste gang mannen onsker a veie seg, logger kona ut og ektemannen logger seg inn igjen.

For a logge ut: ga til kontoen din / trykk pa det lille personikonet, pa bunnmenyen pa iOS, eller prikkene overst til hoyre pa android). Velg innstillingene i kontoinnstillingene, og trykk deretter pa den bla «logout» -knappen nederst pa siden (bekreft den rode «ok» nar den spor deg om du virkelig vil logge ut). Appen vil da vise skjermbildet «Registrering / logg inn» og en annen person kan logge pa.

MERK: Appen forutsetter at den innloggede brukeren er den som bruker appen / skalaen, og vil sette dataene i den kontoen. Hvis ektemannen bruker skalaen selv om kona er logget inn, vil hans kone na fa vekt / kroppsanalysedata i dashbordet. Oops. MEN hvis det skjer, ikke noe problem: de kan slette data: kone gar til det lille diagramikonet overst til venstre pa dashbordet (i den bla linjen med WeightWatchers-logoen) og tapper det. En liste over alle veier med resultater dukker opp. Hun kan finne oppforingen med feil resultatene (ektemannens vekt etc) og trykke pa det: det apner et vindu som lar henne slette resultatene av den ene veie.

Hvordan gar jeg inn i vekter manuelt?

Trykk pa «+» overst til hoyre pa dashbordskjermen. Pa neste skjermbilde lar tastaturet deg legge inn verdier. For a ga inn i vekt, skyv linjalen til riktig nummer. For a taste inn andre malinger, trykk pa det aktuelle feltet og tastaturet kommer opp og lar deg skrive inn tallene for kroppsfett, kroppsvann osv. Nar du er ferdig, trykk pa «lagre» (overst til hoyre, i bla linje). Appen gar tilbake til oversikten og synkroniserer de nylig innforte dataene med WeightWatchers og legger den i grafene.

Manuelt innforte verdier vil bli vist akkurat som verdier malt av skalaen og synkronisert med appen.

Dette er et godt alternativ for tider nar du ikke kan bruke din egen skala (si nar du er pa ferie, tar et cruise, besoker barnebarna osv.). Skriv ned malingene dine og tast dem inn i appen manuelt, slik at du kan fortsette a spore, selv nar du ikke er hjemme.

Jeg veide meg bare, men bare vekt og BMI-show. Hva skjedde med de andre malingene?

Skalaen kan ikke male kroppsanalysev rdiene dersom bare fottene ikke far riktig kontakt med elektrodene (metallbandene / platene) pa skalaen.

Pass pa at du star pa elektrodene med begge fottene. Dekk sa mye av metalloverflaten som mulig.

Pass pa at fottene er nakne (hvis du star pa skalaen i strompebukser eller sokker, kan det ikke v re mulig a utfore kroppsanalysen)

Hvis du star pa elektrodene med bare fotter og skalaen fortsatt ikke leser malingene, kan fottene v re for torre. Prov a gni litt vann eller lotion inn i fotsalene, men v r forsiktig sa du ikke glir pa glasset etterpa.

Jeg trykker pa skalaen min, men displayet lyser ikke.

Pass pa at du har trukket batterifliken ut av batterirommet pa bunnen av skalaen. Hvis du har trukket fanen og displayet fortsatt ikke lyser, apner du batterirommet: bruk en liten Philips-skrutrekker for a losne skruen, apne batteridekselet og kontroller om alle deler av tappen er fjernet. Kontroller at batteriene er satt inn med riktig polaritet (se instruksjonene som er stopt inn i batterirommet). Deretter lukker batteridekselet og stram skruen igjen.

Appen forteller meg a sla pa Bluetooth.

Enheten din og skalaen kommuniserer via Bluetooth-tilkobling. Pass pa at enheten din har Bluetooth slatt pa, eller at appen ikke kan hente data fra skalaen. For a sla pa Bluetooth, ga til enhetens innstillinger og skyv Bluetooth-knappen til «pa». Du kan gjore dette for du apner appen. Hvis du glemmer, vil programmet minne deg om under oppsettet eller tilkoblingsprosessen. (Nar du har endret innstillingen, klikker du pa appen igjen, og appen tar deg tilbake til skjermen som du tidligere var.)

Min skala viser bare vekt, men ikke kroppsfett, kroppsvann osv. Resultater.

Pass pa at fottene er justert pa metallstrimlene pa sidene av skalaen. Skalaen ma ta kontakt med bare fottene for a fa lesingene. Ikke bruk sokker eller strompebukser. Hvis du gar pa skalaen i bare fotter, og skalaen fortsatt ikke leser kroppsanalysemalinger, gni litt vann eller lotion inn i fotsalene dine – men v r forsiktig sa du ikke glir pa glassflaten pa skalaen.

Ikke alle mine malinger vises pa dashbordet.

Hvis du bruker mer enn en enhet, for eksempel en iPad og en iPhone, for a kommunisere med skalaen din, lagres dataene dine pa to forskjellige steder: malinger du tok med iPad, vises pa instrumentpanelet pa appen pa Din iPad og malingene du tok med iPhone, vil vises pa dashbordet pa appen pa iPhone. For datasikkerhet og personvern grunner, tillater vi ikke for oyeblikket at dataene fra skalaen skal lagres hvor som helst, men pa enheten som du bruker for a fa tilgang til skalaen (med noen unntak: hvis du godtar at vekten din spores av WeightWatchers, eller dataene dine er overfort til helseprogrammet eller til Google Fit, dataene kan lagres av disse enhetene og er underlagt deres respektive personvernregler.) – Det vil snart v re mulig a manuelt legge til data, slik at du kan legge til data fra din mindre se ofte enheten til oversikten av enheten du bruker mesteparten av tiden.

Tips og vanlige sporsmal.

Det finnes flere forskjellige sammenkoblingsalternativer:

En skala kan parre med flere enheter. For eksempel kan en ektemann, en kone og deres teenagedatter hver ha sin egen enhet og parre den i samme skala.

Den samme personen kan sammenkoble flere enheter til skalaen. For eksempel kan teenagedatteren parre bade hennes iPad og hennes iPhone til samme skala.

Den samme enheten kan brukes til a para i mer enn en skala. For eksempel kan du koble til en WW skala i downstairs badet og til en annen WW skala i ovenpa badet fra samme telefon.

Flere brukere kan bruke samme enhet til a para i samme skala. For eksempel kan en pappa og sonnen bruke samme enhet til a parre i samme skala. Merk: Appen antar at den prim re eieren av enheten skal v re brukeren av skalaen og holder den brukeren logget pa. Hvis en annen bruker onsker a bruke appen pa enheten for a koble til skalaen, ma den prim re brukeren logge ut av deres appkonto (ga til «min konto», deretter «innstillinger» og klikk «logge ut»). Da ma den sekund re brukeren logge seg pa sin konto for a kunne bruke skalaen.

Du kan overskrive eksisterende brukerprofiler (brukernumre). For a gjore det, velg et brukernummer som allerede er i bruk. Appen vil varsle deg om at dette brukernummeret allerede er i bruk, og hvis du fortsetter med oppsettprosessen, slettes all data som tidligere er samlet. Hvis du velger a fortsette, vil alle gamle brukerdata bli kastet, og du kan sette deg opp som den nye brukeren under det aktuelle brukernummeret.

Hvis du vil slette alle brukerdata, kan du nullstille skalaen: Tilbakestillingsknappen er pa bunnen av skalaen. Sett inn en ledning eller et klips i hullet og trykk ned (ligner en hvilestotte). Skalavisningen vil vise «Clr». Dette vil gjenopprette fabrikkinnstillingene og slette all brukerinformasjon. V r oppmerksom pa at tilbakestilling av skalaen sletter IKKE dataene dine fra appen, men neste gang du prover a koble til skalaen, vil appen be deg om a velge et nytt brukernummer (brukerens «spor«). Nar du har valgt et nytt spor, vil skalaen ta dine mal som vanlig og legge dem til dataene du allerede har pa dashbordet.

KOBLE APP OG SKALA.

Enheten din og skalaen kommuniserer via Bluetooth-tilkobling. Pass pa at enheten din har Bluetooth slatt pa, eller at appen ikke kan hente data fra skalaen. For a sla pa Bluetooth, ga til enhetens innstillinger og skyv Bluetooth-knappen til «pa». Du kan gjore dette for du apner appen. Hvis du glemmer, vil programmet minne deg om under oppsettet eller tilkoblingsprosessen. (Nar du har endret innstillingen, klikker du pa appen igjen, og appen tar deg tilbake til skjermen som du tidligere var.)

Skalaen ma v re pa (skjermen lyser opp) for a koble til. Fest godt pa salget med foten for a sla den pa. Nar skjermdisplayet er tent, viser displayet et blinkende Bluetooth-ikon for a vise at det forsoker a kommunisere med appen. Appen viser et Bluetooth-symbol omgitt av blinkende prikker mens du prover a koble til. Hvis enheten din og skalaen ikke kobles til, ma du bare la skalavisningen ga av og prove igjen (sorg for at du klikker pa knappen «Koble til skala» pa appen). Hvis du fortsatt har problemer, kan du lese delen Feilsoking eller ring var kundeservice linje for a fa hjelp.

Nar appen og skalaen er koblet til, ser du et stabilt Bluetooth-symbol pa skalaen sammen med et merke, og appen viser et Bluetooth-symbol og merker ogsa nederst pa siden. Na kan du komme pa skalaen! Sta stille mens skalaen tar malingene dine og viser dem i appen.

Hvordan maler skalaen kroppsfett / kroppsvann etc?

Skalaen sender en ufarlig, lav elektrisk strom fra en av metallelektroder (metallplater) gjennom brukerens ben og bekkenomradet, nedover det andre benet og tilbake til skalaen. Det maler motstanden mot det elektriske signalet mellom elektrodene. Dette, i sammenheng med brukerens vekt og demografiske opplysninger (kjonn, alder, hoyde), gir oss mulighet til a ansla brukerens magert kroppsmasse og fra kroppsfett, kroppsvann og benmasse. BMI er en beregning som involverer brukerens vekt og hoyde.

Er skalaen trygg for noen med pacemaker?

Vi anbefaler IKKE at brukere med pacemakere eller andre interne enheter bruker noen av vare kroppsanalyseskalaer. Vektfunksjonen, som ikke krever brukeroppsett og som ikke slipper ut elektrisk strom, er trygt a bruke, men ikke kroppsanalysefunksjonen. Hvis du har sporsmal angaende sikker bruk av kroppsanalyseskalene, anbefaler vi at du snakker med helsepersonell.

Er skalaen trygt a bruke for noen med metallimplantater eller proteser?

Det er ingen fare for sikkerheten eller risikoen for kunden ved hjelp av skalaen med metallimplantater eller proteser. Maling av motstanden kan pavirkes litt, noe som kan fore til en litt lavere kroppsfett% lesing, men hvis brukeren fortsetter a bruke samme skala, blir resultatet av samme mengde, sa det kan brukes til a spore trender med ikke noe problem.

Hvorfor anbefaler du ikke a bruke skalaen under graviditet?

Kroppen til en gravid kvinne inneholder betydelig mer vann enn en ikke-gravid person, og formlene vi bruker til a beregne kroppsanalysemalingene, er ikke kalibrert for det ekstra vannet som b res under graviditeten. Vektfunksjonen (ingen brukeroppsett) er greit a bruke under graviditet.

Hva er maksimal vekt skalaen skal male?

Skalaen maler 400 lbs eller 182 kg i trinn pa 0,1 lb eller 50 g. Hvis det legges betydelig mer vekt, vil skalaen vise FEIL.

Hvordan bytter du batteriene?

Bruk en liten Philips-skrutrekker for a apne batteridekselet pa baksiden av skalaen og ta ut brukte batterier. Pass pa a kaste bort de gamle batteriene i henhold til lokale lover. Bruk 3 friske AAA alkaliske batterier og sett dem korrekt inn i batterirommet, med polaritet som angitt av formede + og – tegn. Deretter lukkes batteridekselet igjen og stram skruen. Trykk pa skalaen din med foten for a sla den pa.

Hvorfor oker de ulike prosentene av kroppsanalysen ikke til 100%?

Kroppsammensetningen bestar av fett kroppsmasse og magert kroppsmasse. Liten kroppsmasse er total kroppsmasse mindre fett kroppsmasse. Vannprosenten er beregnet som en viss% av den magre kroppsmassen. Muskel, fett og bein inneholder imidlertid ogsa vann, noe som betyr at summen alltid vil v re over 100%.

Min skala har den bla bakgrunnsbelysningen pa det samme, selv etter at jeg har fjernet batteriene.

Pass pa at du fjerner det bla statiske klammermerket fra skjermen for forste gangs bruk.

Skalaen din er avhengig av sv rt noyaktige sensorer, kalt lastceller, i fottene pa skalaen din. De vil reagere pa subtile skift i kroppens stilling, og til og med for endringer i temperatur. For de mest konsistente resultatene er det viktig a vekten selv pa samme tid i samme kl r, med skalaen i samme sted pa gulvet og sta pa skalaen i samme posisjon. For best noyaktighet, sett skalaen pa hardt, gulvniva, som et tregulv, men ikke pa teppet.