Sikkerhet, kontroll og komfort, det star vi for!

Som landsspesialist innen door- og beveiligingstechnikker har vi de utfordringer som eierne av administratorer av bygninger har a gjore med. Du onsker a besoke besokende utenfor doren, unnga at personer fra en lukket avdeling gar ut, pa fjernkontrollen, kan kontrollere hvem som befinner seg i din bygning og optimal tilgang til flyveveier i tilfelle av ulykke. Doorplus har det uheldig, med slim radgivning og profesjonell levering av inbraak-beskyttende dooroplossninger og overordnede, innovative adgangskontrollsystemer. Vi arbeider i henhold til Nasjonal Sikkerhetsforskrift og er bekreftet NBR-firma.

Full kontrollering.

Ogsa vil du optimalt kunne kontrollere hvem som har tilgang til bestemte rom og nar. Een bezoeker heeft nu andere rechten dan een medewerker. Men du vil ogsa ha insikt i hvor alle mennesker gar innenfor din eiendom / terreng. Og du vil ha en person direkte tilgangen, kan du avvise, eller bare gi forutgaende tillatelse. Med vare selvlukkende sluter, uansett i kombinasjon med tilgangssystemer, fingerscansystemer, besokenderegistrering- eller kamerasystemer, har du selv full regi!

Komfortabel reguleld.

Vare losninger er behagelige for alle. Dorene kan for eksempel automatisk apne for deg. Men de er ogsa komfortable for funksjonshemmede og rullestolbrukere. Og motte for eksempel en nokkel for alle dorer, kombinert med selvlasende sluter hvis statusen sanntid er ute a lese, blir det ganske enkelt. Selv din slutkronde blir overbodig! Vi anbefaler deg med glede. Hvor langt star din dor apen for en god samtale?

Passend advies, utmerket service dor egen service- og montagedienst.

Deurplus tilbyr toppmerkede slanger fra flere produsenter, kamerasystemer, fingerscansystemer og de beste tilgangskontrollsystemene i verden. Og dette er samtidig var styrke, for dette kan vi tilby vare kunder det aller beste, og opptre pa unike situasjoner og behov. Den perfekte losningen er na en gang per kunde forskjellig. Som ekspert mott over femten ars erfaring har vi en nese for passende og komfortable losninger.

Doorplus har et eget service- og montageteam, slik at du er optimalt sikret av faglig montasje og god service. Vare losninger gir deg optimal sikkerhet, kontroll og komfort.

La opp, nye norm automatiske dorer! Regel din vedlikeholdskontrakt.

For dorene som er installert er pa og etter 10. april 2013 gjelder den nye standarden EN 16005. Dette forplikter deg til a utfore vedlikehold pa dine automatiske dorer minst en gang per ar av en autorisert spesialist. Met en vedlikeholdskontrakt fra Deurplus er du alltid forsikret om rettidig og grundig vedlikehold.

Oppfylle dine dorer allerede i den nye normen? Les mer om normering. Regel det idag nog.

stillinger: Hva tilbyr vi?

Vi vokser ikke alene, det gjelder ogsa for deg. De jobber er avvekslende og har intensjonen til en fast tjenesteforbindelse. Du jobber landlig og far en egen buss til din disposisjon. Passer deg pa en av disse bildene, og har vi gjort deg opptatt av a komme til a jobbe med oss? Ta kontakt med Peter Brummel via [email protected] eller ring 06 – 466 216 45.

‘Toegangsbeheersing van cruciaal belang voor voedselveiligheid’

‘Uitvoer van onze coniferen deur hiel Europa moet dag en nacht doorgaan’

‘Ons elektronische sluitsysteem biedt ons de flexibiliteit die we zoeken’

Losninger pa storrelse.

Beveiliging buitenschil.

Din sikkerhet begynner med a lose losninger for sikring av overspenningen.

Automatiske dorer.

En invitert entre, ved Deurplus er du ogsa med deg!

Sluitsystemen.

Nooit meer de sores van een mechanisch sluitsysteem. Beheers adgangsrettigheter optimal, personlig, per oyeblikk og dynamisk. Alt oppdatert!

Kombinerer jeg sikkerhet, optimal tilgjengelighet og kontroll.