Roulette Wheel Bias Analyse Teknikker.

Hjulforspenning er nar bestemte tall vinner mer enn de burde. Dette skyldes hjulfeil. De fleste spillere vet om hjulforspenning. Men hva de tror de vet er en bias spiller vil analysere mange spinn, sa bare satse pa hva tall som spunnet mest. Dette kan ha jobbet for 100 ar siden, men bias utviklet av moderne hjul er ikke sa utbredt.

Hva som forarsaker et ledd hjul.

Det er utallige arsaker til et partisk hjul, men jeg vil gi et eksempel. Hjulet kan ha den fargede plasten limt pa lommen, og med tiden kan limen losne seg, noe som oker plasten. Nar ballen rammer slike lommer, spretter ballen ikke sa mye. Dette kalles & # 8220; dodende, og det forer til at ballen kommer til a ligge i bestemte omrader oftere, det ville hvis spinnene var helt tilfeldige.

Moderne forankret Roulette Wheel Analysis.

Nesten alle kasinoer bruker automatisert programvare som analyserer vinnende tall for a avgjore om det er noen apenbare anomalier som spesifikke tall som snurrer mest. Jo bedre utstyr vil gjore mye mer enn bare se pa & # 8220; hvilke tall snurrer mest & # 8221 ;.

Folgende materiale er kapitlet om biasanalyse i Primordials-dokumentet fra mitt roulettsystem. Enkelt sagt, det er grunnlaget for avansert roulettehjul-biasanalyse. Jeg gir det gratis fordi mine mer avanserte metoder er mye kraftigere & # 8211; raskere, enklere a bruke, og mer noyaktig.

Introduksjon til partisk hjulspill.

Et forspent hjul er et hjul hvor ett eller flere tall er mer sannsynlig a vinne. Det er resultatet av en produksjonsfeil, eller generelt slitasje pa et hjul. Selv nye hjul kan vise en bias, selv om en forspenning forekommer oftere pa eldre hjul. Som en generell regel, unntatt farge eller tall, forer alt som gjor en lomme forskjellig fra noen andre til en form for forspenning.

De fleste fagfolk vil fortelle deg at partisk hjul er sjeldne, men de eksisterer. Mer presist, fordi det er umulig a produsere en & # 8220; perfekt & # 8221; hjul, hvert hjul er forspent i en grad, men om eller ikke det forstyrrende alene er stort nok til a overvinne huset kanten er annerledes. Vanligvis er det ikke, men som diskutert i tidligere kapitler, er slar roulette ikke alltid bare en teknikk & # 8211; det er vanligvis en kombinasjon av forskjellige teknikker som bidrar til din & # 8220; overordnede & # 8221; kant. Selv om et forspent hjul gir deg ytterligere 0,5% kanten, er det fortsatt verdt det. Tenk huset kanten er ogsa veldig liten, men det betyr at de fleste andre spillere kan miste tusenvis veldig raskt.

A finne og utnytte partisk hjul er ikke sa enkelt som a finne hvilke tall som snurrer mest, og deretter satse pa dem. Som dette kapitlet vil forklare, er det mye mer til det. Den elektroniske programvaren som er tilgjengelig for spillerne, vil gjore en biasanalyse for deg som gjor det enkelt for deg. Hvis bias er statistisk signifikant, vil det bli innarbeidet i tilpassede varianter. Men dette avsnittet vil forklare hvordan du oppdager og utnytter hjulforspenning uten bruk av programvaren.

Typer av bias.

Pocket Bias: ballen vil favorisere enestaende lommer.

Seksjon Bias: ballen vil favorisere bestemte hjulsektorer.

Dynamisk Bias: Dette er en bias som bare eksisterer for en kort periode (vanligvis noen fa hundre spinn). Det er ganske vanskelig a oppdage en slik forspenning manuelt, selv om programvaren for online tilpasset variant sjekker for deg. Vanligvis kan du forutsi utviklingen av en bias og justere innsatser tilsvarende. & # 8220; Modern & # 8221; Hjulanalyseprogramvare fullstendig forsommer denne typen bias, og dette er til din fordel.

De viktigste arsakene til en bias.

Loose Frets: Frets er lomme separatorene. Hvis de blir los, kan de absorbere innflytelse bedre enn andre lommer, noe som skaper en effekt, slik at ballen kommer til a hvile i en bestemt lomme- eller hjulsektor mer enn noe annet.

Dod av lommeoverflate: Sma riper pa lommeoverflaten (knapt synlig for det blotte oye) kan fore til en forskjell i friksjon eller opptaksniva. Dette kan fa ballen til a hvile i bestemte sektorer mer enn andre.

Forskjell i lommens storrelse: ingen to lommer er noyaktig like store. Jo storre lommen, jo mer sannsynlig vil ballen komme til a hvile i den lommen.

Wheel Wobble: Dette er hvor den faktiske rotoren er i en liten vinkel, noe som betyr at en side av rotoren er enda en brokdel av en millimeter lavere enn motsatt side. Pa grunn av tyngdekraft vil ballen ha en tendens til a favorisere den nedre siden av hjulrotoren. Wheel wobble er relativt lett a observere, selv uten spin samling, som forklart i tidligere kapitler.

Ujevn hjuldekselerasjon: Et upartisk hjul vil spinne med jevne rotasjoner og en konstant retardasjon. Pa noen hjul kan du merke at hjulet vil avta raskere nar null er pa et bestemt punkt rundt hjulbasen. Dette kan skyldes mange grunner, men det er vanligvis pa grunn av en litt forvrengt hjulaksel. Viktig, det vil ofte bare skje nar en bestemt hjulrotor og hjulbasekombinasjon brukes. I s rdeleshet pa et tydelig skrat hjul eller en lignende tilstand der ballen har et felles fallpunkt, vil denne effekten nesten fore til en sektorforspenning fordi det vil v re en dominerende hjulretning i forhold til det vanlige ballenfallspunktet.

Vanlige Ball Drop Points: Som omtalt i tidligere kapitler, kan mange faktorer som tilt fore til vanlige ball drop points. Ikke alltid er de relevante for hjulforspenning, men nar det gjelder ujevn hjuldegenerasjon, er det nodvendig med vanlige drapepunkter for at en sektorforspenning skal utvikles. Dette er fordi hvis hvor ballen falt var & # 8220; tilfeldig & # 8221; (uforutsigbar), sa hvor hjulet blir, gjor det ingen forskjell.

Lav kvalitet eller deformert baller: baller er aldri helt runde. Jo mindre perfekt de er, desto mer sannsynlig vil de bli pavirket av ballsporfeil som sprekker og spordeformasjon.

Identifisere hjul som mest sannsynlig er partisk.

Du ma selvfolgelig samle og analysere spinn for a oppdage / bekrefte hjulforspenning, men det er mange ting du kan gjore og observere for a finne ut om et hjul sannsynligvis vil v re forspent. Det er akkurat hva dette avsnittet handler om: innsnevring av ditt utvalg av hjul for a fokusere pa de som mest sannsynlig vil utvise en betydelig bias. Dette kan i stor grad redusere mengden tid som kreves for a finne et autentisk forspent hjul. Som med noen av de andre teknikkene, begynner du ikke a spille eller analysere noe hjul.

Bruk retningslinjene nedenfor for a identifisere hjul som mest sannsynlig vil utvise en bias:

Felger i hjulet forarsaker at ballen faller pa bestemte punkter mer enn andre.

Kantet hjul: jo storre hjulet vipper, desto mer sannsynlig er hjulet a vise en skjevhet. Hjulfelling i seg selv er ikke akkurat en forspenning, men nar den kombineres med en ekte forspenning, for eksempel ujevn hjuldegenerasjon, vil denne tilstanden forst og fremst fore til en sektorforspenning. Med andre ord er noen former for forspenning avhengig av at hjulet blir vippet. For a bestemme nivaet av tilt har et hjul bare a merke pa et diagram hvor ballen enten rammet en diamant eller tapt momentum og falt. Et eksempel pa et diagram vises til venstre. MERK: Du markerer bare punktene med henvisning til hjulbasen, ikke selve hjulrotoren.

Eldre stil hjul: jo eldre et hjul design, desto mer sannsynlig er det a v re partisk.

Hoyere frets (lomme separatorer): hoyere frets er mer sannsynlig a utvise mekaniske feil.

Wheel Wobble: Flytt til et sted hvor du kan se en sterk lysrefleksjon i punktene som er merket i bildet nedenfor. Dette gjor det enkelt a se en wobble fordi du kanskje merker en sv rt liten bevegelse nar hjulet kommer rundt. Sta ogsa pa steder der sterk refleksjon befinner seg pa forskjellige deler rundt rattet, fordi det ofte vil v re synlig pa enkelte deler rundt rattet.

Uneven Wheel Deceleration: Dette er vanskelig a observere, sa er det ofte oversett og ikke lagt merke til av kasinopersonalet. Du vil noen ganger se hjulet litt plutselig decelererer nar null er pa et bestemt punkt rundt hjulbasen. Hvordan du oppdager det, avhenger av personlig preferanse, selv om jeg foretrekker a bare observere gront null intensivt for noen fa spinn nar det gar rundt og rundt.

Felles Ball Drop Points: Som diskutert i tidligere kapitler, kan mange faktorer, inkludert men ikke begrenset til tilt, fore til felles ball drop points. Ikke alltid er de relevante for hjulforspenning, men nar det gjelder ujevn hjuldegenerasjon, er det nodvendig med vanlige drapepunkter for at en sektorforspenning skal utvikles. Dette skyldes at hvis der ballen falt, var «# 1» tilfeldig, da vil hjulet ikke gjore forskjell. Metoden for a finne vanlige slipppunkter er det samme for a finne vippede hjul.

Lav kvalitet eller deformert baller: Hvis en ball blir deformert, vil du hore det rattle pa forskjellige deler av ballsporet. Hvis ballen raser i samme deler av banen, er det mer sannsynlig en ballbane deformasjon.

Deformert Ball Track: Dette forer til vanlige slipppunkter, slik at du vil oppdage det nar du oppretter diagrammet ditt for a bestemme hjultelling. Hvis det er sporet som deformeres, uansett hvilken ball som brukes, vil du finne at ballen vanligvis rattles i samme del av banebanen. Ved a lytte til rattle og merke hvor en rattle oppstar, kan du oppdage deformerte ballspor og sannsynligvis vanlige fallpunkter pa kort tid. Du lager fremdeles ball drop diagrammer, men lytter etter rattles kan bidra til a begrense ditt hjulvalg.

Samle spinn for analyse.

I s rlig sektorforspenning er avhengig av at hjulrotoren spinner i samme retning, ma folgende faktorer tas i betraktning nar man samler spinn:

Det ma v re det samme hjulet og rotoren: Hjul veier sa mye som en person og er vanskelig a flytte. Hjulene er selvsagt flyttet og til og med rotert pa samme bord. Men den vanligste motstanden som et kasino gjelder for a gjore soknaden vanskeligere, er a bytte rotorer mellom hjulbaser. Det er veldig raskt og enkelt for kasinoer a gjore, og mange gjor det ofte. Derfor er det absolutt viktig at du holder detaljerte notater pa hjulets fysiske egenskaper for bade hjulbasen og den flyttbare rotoren. V r spesielt oppmerksom pa riper, trekorn og deres posisjoner i forhold til hverandre. V r detaljert og spesifikk slik at alle kunne finne hjulet og / eller rotoren. Avhengig av typen forspenning kan du noen ganger spore bare hjulets rotor eller hoveddel av hjulet. Men ofte vil en forspenning bare skje nar riktig rotor brukes pa riktig hjulbase (kombinasjonen).

Omtrent samme rotorhastighet: Du kan selvsagt ikke vite noyaktig rotorhastighet. Du er tillatt en viss grad eller feiltoleranse, men selvfolgelig jo mer konsistent rotoren gar, desto lettere er det a oppdage en forspenning, spesielt i en sektorforspenning. For eksempel, hvis en bestemt sektor av hjulet er & # 8220; deadened & # 8221; (mindre sprette), ma hjulet v re omtrent samme hastighet. Dette skyldes at et raskere hjul vil bety at ballen hopper videre langs rattet for du kommer i ro. Du vil finne at bestemte forhandlere har en tendens til a favorisere rundt samme hjulhastighetsomrade.

Omtrent samme ballstorrelse og type: ballen ma v re minst like stor og elastisitet (sprett) fordi storre og bouncier baller reiser videre for de endelig kommer i ro. Dette er spesielt viktig for gjenkjenning og avspilling av hjul med en sektorforspenning. Overvei ogsa mindre perfekt rundt en ball er, desto mer sannsynlig er en forspenning a danne. Du kan vanligvis hore rattle av en deformert ball. Slike baller er sv rt darlige for noen ballistiske metoder som roulette-datamaskiner (med mindre de har de riktige funksjonene for a handtere slike forhold som datamaskinene mine gjor), men de kan hjelpe bias-spilleren.

Forskjellige forhold: Noen ganger vil en forspenning bare v re apenbar under visse forhold, inkludert men ikke begrenset til forhandler, v r, lufttrykk, tidspunkt pa dagen, ballen som brukes og hjulets plassering. Dette er grunnen til at det som kan synes a v re en ekte bias, kan komme og ga. Et kasinoets teknologi for a oppdage en bias sporer vanligvis ikke slike forhold, slik at forholdene blir like konsekvente som mulig og praktisk nar du samler spinn eller spiller, slik at du kan utnytte en bias som et kasino-teknologi ikke ville oppdage . Ikke forsom dette fordi du kanskje kan oppdage en bias som kasino teknologi savner.

Hjulbase orientering: ofte i stedet for a flytte et hjul, vil et kasino bare rotere basen. Dette vil pavirke vanlige ball drop poeng og kan fore til en forspenning i ulike sektorer. Gjennom hele spinnoppsamlingsprosessen, ma hjulbasen ikke ha blitt flyttet i det hele tatt. Hvis det er, kan det ikke oppdages noen form for partiskhet. Notatene dine om et hjul ma derfor inneholde informasjon for a bestemme hjulretningen.

Hold alltid detaljert og organisert oversikt over dine spinn og forholdene. Du bor kunne se pa et hvilket som helst sett med spinn og kjenne til forskjellige detaljer som ballen, hjulhastighetsomradet, forhandlere og mer. Hvis du ser etter en forspenning i hver segregerte gruppe spinn, er du langt mer sannsynlig a oppdage en bias, selv nar et kasinoets monsteranalyse teknologi ikke oppdager en bias.

Analyserer Enkelt Antall Bias.

Den enkleste maten a analysere noen spinn er med spilleren eneste online-programvare. Bare skriv inn spinnene dine og programvaren vil gjore analysen. Den nest beste maten er a bare bruke diagrammene nedenfor (send meg en e-post for utskriftsversjon):

Analyse diagram for 1500 Spinn (Single Numbers Bias, European Single 0)

Analyse diagram for 1500 Spins (Single Number Bias, American 00)

For a bruke disse diagrammene ma du kartlegge 1500 spinn. Start fra venstre, plasser en X i boksene som svarer til vinnende tallene. Den gra kolonnen handler om hvor du kan forvente at X-tallet strekker seg til. Hvis bestemte tall eller sektorer er n r eller forbi den gronne kolonnen, kan hjulet v re forspent.

Selv om du kan bruke disse diagrammene, er onlinehjulets analysesoftware mer noyaktig, og du er ikke begrenset til a bruke bare 1500 spinn.

Analysere sektorbias.

For a oppdage singular lommeforspenning kan det hende du trenger tusenvis av spinn, men du kan oppdage en sektorspesialitet med langt f rre spinn. For en sektordimensjon trenger du minst 400 spinn. Bruk diagrammene nedenfor. Det du leter etter er 19 lommer pa eller forbi den gronne linjen etter 400 spinn. De 19 lommene ma selvsagt v re naboer.

400 Spins, Wheel Half Bias (European Single 0)

400 Spins Wheel Half Bias (American 00)

Husk a dramatisk oke sjansene dine for a oppdage et partisk hjul, testspinn som ble generert under forhold som er like konsekvente som mulig. Dette er ofte viktig for den moderne hjulspilleren fordi de trenger a oppdage en bias som den gjennomsnittlige casinohjulanalyseprogramvare ikke kan oppdage.

Nar du finner et partisk hjul.

Nar et hjul ser ut til a v re forspent, gjor testen en gang til. Dette kreves for a bekrefte forspenningen, og med mindre du gjor dette, er det fortsatt en rimelig sjanse for at det ikke er en autentisk forspenning. Hvis testen er bestatt, er det sv rt liten sjanse for at det bare er tilfeldighet. Husk a holde forholdene sa konsekvente som mulig. Hvis de mye de samme diagrammene utvikler, sa har du nesten definitivt funnet et forspent hjul.

For a spille hjulet, ma du legge ut budene dine, forutsatt at forholdene er sa tett som mulig. Mens du spiller, ma du folge hjulet noye for a merke om forholdene endres. For eksempel, v r oppmerksom pa faktorer som tilt, ball drop off poeng, bytte av ball type etc. Hvis forholdene endres, kan bias kanskje ikke lenger eksistere, i hvert fall til betingelsene blir det de var tidligere.

Hvorfor Casino Wheel Bias-teknologien er utilstrekkelig.

Selv om noen kasinoer ikke selv har bias analyse teknologi, gjor de fleste. Den nav rende ledende leverandoren av slik teknologi er TCS John Huxley. Enkelte teknologier vil ta hensyn til faktorer som hjulhastighet i kombinasjon med vinnende tall, mens noen bare vurderer vinnende nummer. Sv rt sjelden tar et kasinoets programvare hensyn til de ulike forholdene, inkludert men ikke begrenset til romtemperatur, ball i spill, forhandler, kombinasjoner av hjulbaser og rotorer etc. Spesielt kasinoer som bare analyserer vinnende tall, kan v re overbevist om deres hjul er ikke partisk, og dette er til fordel for den seriose spilleren. Men selv om et kasino vet at et hjul utviser en bias, vil de ofte ikke gjore noe med det for de oppdager at noen utnytter det.

Ovennevnte materiale er bare grunnleggende for mine avanserte hjul bias analysemetoder. Det er et utdrag fra Primordials-dokumentet som er gitt til spillerne mine. Primordials-dokumentet er bare introduksjonsdokumentet for nye spillere. For nye spillere kan det virke komplisert med mye a l re. Mens de avanserte metodene mine er langt mer kompliserte, gjor automatiseringsanalyseprogrammet bruk av teknikkene utrolig enkle.