Post navigasjon.

FORKLAR VENUS-PROJEKTET.

Hva er The Venus Project?

Venus-prosjektet er en organisasjon som foreslar en gjennomforbar handlingsplan for sosial endring, en som arbeider for en fredelig og b rekraftig global sivilisasjon. Det skisserer et alternativ [& hellip;]

Mal og forslag.

Planene til The Venus Project tilbyr samfunnet et bredere spekter av valg basert pa de vitenskapelige mulighetene rettet mot en ny ra av fred og b rekraft for alle. Gjennom [& hellip;]

En global helhetlig losning: Ressursbasert okonomi.

Globale problemer som menneskeheten star overfor i dag, pavirker enkeltpersoner og nasjoner raskt. Klimaendringer, hungersnod, krig, epidemier av dodelige sykdommer og miljoforurensning bidrar til den lange listen over globale [& hellip;]

Historien om The Venus Project tilbyr et unikt perspektiv i Jacque Fresco liv. Fra de tidlige arene da han jobbet pa Wright Field til den tiden han og hans [& hellip;]

BESOK VENUS-PROJEKTET I FLORIDA.

Besok Roxanne Meadows bor pa Research Center i Florida.

Delta i en seminar forelesning og ga pa tur rundt forskningsomradet.

Kom sammen med Roxanne og fa alle dine sporsmal om The Venus-prosjektet og en ressursbasert okonomi besvart.

Hvordan kan du hjelpe deg?

Det er mange mater a hjelpe The Venus Project. Forst og fremst er a bli oppmerksom pa denne nye retningen og l re om det sa mye som mulig.

Senere kan du bli en frivillig og hjelpe til med a spre ordet og delta i offisielle prosjekter.

Bidrag til var sak er ogsa veldig verdsatt.